Henvisninger

Praktiserende læger er speciallæger i almen medicin og dermed uddannede til at tage sig af langt de fleste helbredsproblemer. 

Hvis vi vurderer at dit problem ikke kan klares i almen praksis kan vi henvise videre.

Vi kan henvise til en anden type praktiserende speciallæge, f.eks. kirurg eller gynækolog. Konsultationen hos den specifikke speciallæge er i så fald gratis for gruppe 1 medlemmer af sygesikringen. Gruppe 2 medlemmer betaler et honorar til speciallægen.

Vi kan henvise til hospital, enten til undersøgelse og behandling i et ambulatorium eller til akut eller planlagt indlæggelse. Undersøgelse og behandling på et offentligt hospital er gratis for alle med dansk sygesikringskort.

Vi kan henvise til behandling hos en fysioterapeut. Der er delvis egenbetaling med henvisning. Hvis vi ikke finder indikation for henvisning til fysioterapeut via sygesikringen kan man fortsat godt selv betale for at gå til fysioterapeut. I givet fald er der fuld egenbetaling.

Vi kan henvise til psykolog med sygesikringsoverenskomt i visse krisesituationer. Der er delvis egenbetaling. Læs mere om henvisningskriterierne på sundhed.dk.

Det er lægen som afgør om en henvisning er fagligt velbegrundet. Lægen har udover ansvaret for den enkelte patient også et samfundsansvar i forhold til vores fælles økonomiske ressourcer. 

En henvisning vil sædvanligvis skulle aftales i forbindelse med en konsultation. Kun undtagelsesvis kan den aftales telefonisk eller pr. mail og i så fald skal det være med lægen.