Priser

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen.

Hvis du er sikret i gruppe 1, hvilket er det mest almindelige, er alle undersøgelser og behandlinger dækket, bortset fra visse attester, helbredserklæringer og vaccinationer.

Hvis du er sikret i gruppe 2 skal du selv betale for konsultation og tillægsydelser. 
 

Du kan betale med Mobile Pay (eller kontant). Vi tager ikke imod Dankort.

 

Privathonorarer:
Gruppe 2 konsultation             400 kr.
Gruppe 2 telefon- eller e-konsultation             100 kr.
Laboratoriebesøg             200 kr.
+ tillæg for laboratorieanalyser                          
Privat konsultation / turist             600 kr.

 

REJSEVACCINATION 

Vejledning og rejsevacciner er ikke en del af den offentlige sygesikring.  Du bedes i god tid inden afrejse bestille tid til en indledende konsultation til vaccinationsrådgivning. Der udstedes recept på relevante vacciner og disse afhentes (til indkøbspris) på apoteket.

Alternativt kan en privat rejsevaccinationsklinik kontaktes.

Privat rejsekonsultation/vaccination: 300 kr. første gang, 200 kr for efterfølgende vaccinationer i serien.

Sportsdykkerattester udføres ikke i klinikken. Der henvises til Søfartsstyrelsens autoriserede læger: www.soefartsstyrelsen.dk
 
 

ATTESTATION AF SYGEMELDING (momsfritaget)

Mulighedserklæring             600 kr.
Varighedsattest / Erhverv             600 kr.
Varighedsattest / Studie                        300 kr.

NB: Vi sender ikke regning til din arbejdsgiver. Du lægger ud og får betalingsdokumentation med i hånden til brug ved refusion fra arbejdsgiver.

 

ATTESTER (priser er inkl. moms)

Rejseafbestillingsattest (FP910)             735 kr.
Ansøgning om handicapskilt             500 kr.
Kørekortsattest første gang              500 kr.
Kørekortsattest ved fornyelse*             750 kr.

* pga kronisk sygdom eller medicin der kan påvirke evnen til at føre køretøj. 

Øvrige lægelige udtalelser afregnes efter tidsforbrug: 500 kr. pr. påbegyndt kvarter inkl moms. 

 

FORSIKRINGSATTESTER (priser er inkl moms). 

FP100, FP 140, FP 500, FP 510, FP 710, FP 910 (fast pris):  https://www.laeger.dk/attestnoeglen

Hiv-antistof attest: 1000 kr.
FP220: 1500 kr.
FP300: 1000 kr.
FP350: 1500 kr.
FP360: 1500 kr.
FP401-I: 1500 kr.
FP401-II: 1500 kr.
FP410: 1000 kr.
FP420: 2500 kr.
FP430: 2500 kr.
FP440: 2500 kr.
FP450: 2500 kr.
FP460: 2500 kr.
FP470: 2500 kr.
FP480: 2500 kr.
FP490: 2500 kr.